Wat doet PowerAlg

PowerAlg heeft een missie: bouwen aan een duurzame wereld voor volgende generaties. Wij streven ernaar om op de schaarse Nederlandse grond een maximaal rendement te behalen van hoogwaardige, plantaardige eiwitproductie door algenteelt en duurzame energieopwekking met behulp van zonnepanelen. De geteelde algen worden gebruikt voor zowel dierlijke als humane consumptie.

De algenteelt is duurzaam, omdat:

  1. Algen zijn plantaardige eiwitbronnen die dierlijke eiwitbronnen en soja (uit Brazilië) kunnen vervangen. Bovendien hebben de algen een ontstekingsremmende en antibacteriële werking voor het vee. Hierdoor zijn de algen een geschikt alternatief voor antibioticagebruik.
  2. PowerAlg maakt gebruik van zoveel mogelijk rest- en zijstromen. Reststoffen uit de landbouw worden verwaard tot grondstoffen en dienen als nutriënt voor de algenproductie, CO2-uitstoot van nabijgelegen industrie wordt als grondstof gebruikt om de algen te laten groeien en de algenteelt draait op zonne-energie die op locatie is opgewekt.
PowerAlg
PowerAlg Logo

Er is meer synergie

Wij streven ernaar om onze productielocaties in de buurt van de afzetmarkt te realiseren. Zo werken wij ‘local for local’ waardoor logistieke bewegingen en de daarbij vrijkomende CO2-uitstoot worden geminimaliseerd.

De reststoffen uit de landbouw die wij gebruiken, zijn afkomstig van de boerderijen waar de algen in het veevoer terecht komen. De boeren staan hun reststoffen af voor de algenproductie en krijgen vervolgens algen in veevoer voor terug. Zo draagt PowerAlg bij aan een circulaire wereld.

Er is meer synergie; voor de productie van algen is naast zonlicht ook elektrische energie nodig en wanneer deze afkomstig is van de zonneweide maakt dit de algen nog duurzamer. Bij de aanleg en exploitatie maken de zonneweide en de algenteelt gebruik van dezelfde infrastructuur, wat zorgt voor vermindering van kabelkosten en netaansluitingen. De algenteelt kan door deze directe koppeling de pieken opvangen die ontstaan bij de opwekking van zonne-energie; als er veel zon is, groeien de algen sneller en is er meer elektrische energie nodig.

Wij zijn altijd op zoek naar geschikte grond, afnemers van algen, bedrijven die hun CO2-uitstoot willen reduceren en bedrijven die willen samenwerken.

Contact