Wie is PowerAlg

Te vaak zien wij dat duurzame bedrijfsmodellen enkel een antwoord bieden op slechts een onderdeel van de vraag naar meer duurzaamheid. Denk hierbij aan:

  1. Het verduurzamen van de voedselketen
  2. Het verduurzamen van ons energiegebruik
  3. Het verwaarden van reststoffen tot grondstoffen, zodat we een 100% circulaire toekomst zonder afval tegemoet gaan.

Natuurlijk is elk initiatief, waarbij wordt gestreefd naar meer duurzaamheid een goed initiatief, maar hoe mooi zou het zijn als één bedrijfsmodel een antwoord kan bieden op alle drie de bovenstaande vragen. Dit moet beter kunnen. Of beter gezegd; PowerAlg kan dit beter. Wij hebben alle drie de bovenstaande duurzaamheidsuitdagingen onderdeel gemaakt van hetzelfde bedrijfsmodel en dezelfde duurzaamheidsmissie. De missie van PowerAlg is om een antwoord te bieden op alle drie de bovenstaande vragen en daarmee te bouwen aan een duurzame wereld voor volgende generaties.

PowerAlg gaat een nieuwe Carbon Capture Usage (CCU) technologie doorontwikkelen en exploiteren. De opwekking van elektrische energie via zonneweides wordt gekoppeld aan de productie van algen.

Wij zijn altijd op zoek naar geschikte grond, afnemers van algen, bedrijven die hun CO2-uitstoot willen reduceren en bedrijven die willen samenwerken.

Contact