Waarom PowerAlg

PowerAlg levert een duurzame oplossing voor meerdere duurzaamheidsvraagstukken.
Wilt u net als PowerAlg een bijdrage leveren aan:

 1. het verduurzamen van onze voedselketen
 2. het verduurzamen van ons energiegebruik
 3. het gebruik van ‘afvalstoffen’ als grondstoffen op weg naar een circulaire economie?
  Neem dan contact met ons op.

PowerAlg vermarkt zijn algen direct aan de vis- en veevoersector. Ook worden de algen gebruikt voor humane voeding.

Algenteelt levert substantieel meer waardevolle voedingsstoffen dan een hectare tarwe, aardappelen, uien, wortelen, suikerbieten of gras. Landbouwgrond kan zelfs voor 80% worden gebruikt voor duurzame energieopwekking en voor 20% voor algenteelt zonder dat de voedselproductie afneemt ten opzichte van de situatie waarbij 100% van de landbouwgrond wordt gebruik voor de teelt van eerdergenoemde gangbare gewassen. Bovendien is voor de algenteelt geen pesticidegebruik nodig.

PowerAlg

Innovatie naar een circulaire economie

1 hectare algenteelt:

 • Capture van 80 ton CO2 per jaar.
 • Bij de groei van 1kg algen wordt 2kg CO2 vastgelegd.
 • Het CO2-gebruik kost geen geld, maar levert geld op.

1 hectare zonneweide:

 • 1 megawatt (MW) duurzame energieopwekking.

Wij zijn altijd op zoek naar:

 • Geschikte grond voor algenproductie en zonne-energieopwekking.
 • Afnemers van onze algen.
 • Industriële bedrijven die wij kunnen helpen om CO2-uitstoot te verminderen.
 • Bedrijven of instellingen die willen samenwerken om onze diensten te verbeteren en verder te verduurzamen.

Wij zijn altijd op zoek naar geschikte grond, afnemers van algen, bedrijven die hun CO2-uitstoot willen reduceren en bedrijven die willen samenwerken.

Contact